THE PROCEDURE OF THE PLANNING
A TERVEZÉS FOLYAMATA
Az építészeti tervek elkészítése közös munka eredménye: az Ön hosszú távú igényeinek megismerésén alapszik. Az igényeket (esztétika, méret, helyiségek, tájolás stb.) össze kell hangolnunk az adottságokkal (beépítési százalék, maximális építménymagasság, helyi szabályozások, műszaki lehetőségek, anyagi korlátok). Egy családi ház tervezése, építése generációkra szól, érdemes tehát időben elkezdeni a tervezését, hogy tökéletes legyen! A korszerű, számítógépes eszközök segítségével precízen, könnyen áttekinthetően tudom tervbe foglalni az Ön elképzeléseit. A végleges terv több egyeztetés eredményeként születik meg. Ne feledje, egy akár pár százalékkal drágább, de alaposabb terv (pl. nem csak engedélyezési, hanem pallértervet is készíttet) elkészíttetése sokkal olcsóbb, mint egy csupán engedélyezési tervből épített épület kivitelezési és üzemeltetési költségtöbblete. Természetesen igény esetén kivitelezőt tudunk ajánlani. Az építkezés optimális folyamata a kezdetektől a megvalósulásig a következő:
Referenciák Bpest, Budaörs, Páty, Szada, Üröm, Bekecs, Érd, Csopak, Veresegyház településeken és máshol
magyar    english
1-Páty, családi ház2-Pilisborosjenő, lejtős telken álló társasház3-Üröm, családi ház bővítés, átalakítás4-Budaörs, családi ház5-Budakeszi, passzívház6-Bp. XVI. családi ház7-Üröm, családi ház8-Nyíregyháza Sóstó lakóotthonok9-Balatonfüred, nyaraló10-Bp. XII. üvegház11-Balatonfelvidék, táj jellegű családi ház12-Veresegyház, családi ház lejtős saroktelken13-Levelek szállásépület14-Tihany, hagyományos présház és pince terve15-Gödöllő, Nagy Sándor műterem helyreállítása16-Budapest, XVI. családi ház17-Balatonszepezd, présház és pince bővítés18-Lakás galériák, felújítás belső terve19-Tihany, pince felújí- tás és présház építés1-Kerepes, Plébánia és közösségi ház2-Kilátó torony3-Budaörs, sportközpont és uszoda tervpályázat4-Bekecs, pm. hivatal főbejárat5-Budapest, XII. idősek otthona tervpályázat8-Bekecs, ravatalozó9-Csopak, Linczy pince vendéglátó hely terve10-Bekecs, általános iskola bővítése11-Páty, római katolikus templom vázlatterve12-Szederkény idősek otthona terv13-Budakalász, felüljáró építészeti megjelenése
THE PHASE SKETCH
VÁZLATTERVI SZAKASZ

1. saját funkcionális igény felmérése, milyen házat szeretne Ön? újat építene, vagy meglévőt kíván átalakítani?
2. mekkora költségkeretből tudja megvalósítani, esetleg ütemezetten elképzelését?
3. építész tervező kiválasztása személyes találkozással
4. az igényhez megfelelő telek, vagy meglévő, átalakítandó ház kiválasztása a tervező segítségével
5. építészeti koncepcióterv készítése, mely szükség esetén többszöri konzultációt tartalmaz
6. koncepció terv elfogadása, amennyiben nem elégedett a tervvel, csupán a közvetlen minimális költségeket kell kifizetnie
7. elfogadott vázlatterv, látványterv alapján fizetési megállapodás

ENGEDÉLYEZÉSI SZAKASZ

8. a törvényekben, rendeletekben előírt műszaki tartalommal építészeti engedélyezési terv készítése M=1:100 léptékben, (bizonyos esetekben statikai, gépészeti terveket is előír a szakhatóság, ezt a megállapodás tartalmazza)
9. engedélyhez szükséges egyéb dokumentumok beszerzése (megrendelő feladata, igény esetén megoldjuk)
10. engedély és csatolt dokumentumok benyújtása a hatósághoz
11. hiánypótlás benyújtása, hatósági építési engedély megszerzése
12. jogerőre emelkedés

KIVITELEZÉS SZAKASZA

13. ha Ön nem a kőműves, vagy kivitelező leleményességére, ízlésére kívánja bízni épületének megvalósulását, akkor kiviteli, vagy pallérterveket készíttet az építész és szakági (gépész, statika, elektromos) tervezőkkel, általában M=1:50 léptékben
14. ha a költségek kímélése a cél, akkor családi háznál az építészeti és statikai terveket tartjuk feltétlenül szükségesenek a minőségi megvalósításhoz, ez esetben a gépészeti, elektromos rendszerek kivitelezője tervezheti meg a rendszereket
15. ha speciális fűtési rendszer, aktív szolár, illetve gépészeti rendszereket igénylő energiatudatos épület készül, akkor a gépészeti tervek készítése éppolyan indokolt, mint az építészeti, statikai pallértervek megléte
16. ha Ön nem ért egyáltalán az építőiparhoz, akkor a kivitelezés lebonyolítására műszaki ellenőrt szerződtethet, aki az Ön nevében és helyett ellenőrzi az építkezés menetét, a kivitelező kiválasztásakor segít Önnek, illetve a kivitelezési szakaszok kifizetése többnyire az ő jóváhagyásával történhet
17. tervezői költségvetés készíttetése, és kivitelező kiválasztása az építész tervező és műszaki ellenőr (ha van) segítségével
17. attól függetlenül, hogy van-e műszaki ellenőr, a minőségi kivitelezéshez mindenképpen elengedhetetlen a tervezői műszaki vezetés, mely az építési minőséget garantálja, mivel a tervező ismeri legjobban az épülő épületet
18. átadás-átvétel, használatba vételi engedélyek beszerzése
19. beköltözés, üzemeltetés, garanciális javítások


A TERVEZÉS IDŐIGÉNYE
Egy családi ház engedélyezési tervének elkészítése kb. 1-2 hónap tervezési időt igényel. A részletes pallértervek elkészítése minimum 1 hónap plusz időt igényel, de ez általában a beadott engedély és a jogerő között eltelt időben megvalósítható, így az építkezés menetét nem hátráltatja. Az elkészült engedélyezési tervet az illetékes kéményseprő-társasággal kell véleményeztetni (2 példányban, kb. 3 hét), majd az illetékes szakhatósági engedélyek beszerzése + közműnyilatkozatok beszerzése (gáz, csatorna, víz, elektromos)+ 3 hónapnál nem régebbi tulajdonlap beszerzése + 1 évnél nem régebbi térképmásolat beszerzése után végre benyújthatjuk a tervdokumentációt 6 példányban az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat 60 napon belül megküldi az építési engedélyt, ha mindent rendben talált. Ezután emelkedik jogerőre az engedély, ha az érintettek (szomszédos ingatlanok tulajdonosai, szakhatóságok, stb.) a határozat kikézbesítését követő 15 napban nem élnek fellebbezési jogukkal. Ha nem kezdődik meg az építkezés, az engedély két evig érvényes, utána évenként a hatóságnál meghosszabbíttatható. Ha megkezdődik az építés, akkor öt év áll a befejezésre, illetve a használatba vételi engedély megszerzésére. Az építkezés csak a jogerős építési engedély birtokában kezdhető meg! Legalább 8 nappal az építés megkezdése előtt be kell jelenteni a felelős műszaki vezető nevét, képesítését, csak ezután indulhat az építés.